LAN_PRINT_135Väkommen
(LAN_PRINT_86 Allmänt)
LAN_PRINT_94 Hans Erik Å
onsdag 18 mars 2015 - 10:36:50


Ånge Flygklubb bedriver idag verksamhet med tre flygplan, två motorseglare och ett segelflygplan som används under lägerveckor och liknande.

Flygningarna bedrivs sommartid på Ånge Flygfält (ESUJ), ca en mil öster om Ånge, eller 9 mil väster om Sundsvall. Fältet är ett 900 m långt och ca 30 m brett gräsfält.

Här finns också en klubbstuga med teorilokal för utbildning av nya piloter, en bygglokal där medlemmarna under vintern under ledning av segelflygteknikerna utför service och reparationer av flygplanen, samt en hangar där flygplanen förvaras för att vara lättillgängliga.

Motorseglaren (TMG) Scheibe SF 25C Falke är flygplanet som  flygs regelbundet. De öviga flygplanen har varit inne i lokal 2014.

De två motorseglarna är nu inne i bygglokalen. Varje tisdag med start 18:00 är medlemmarna engagerade i översyn av flygplanen. Vi är t.ex. nästan klara med slangbyten, vilket ska göras var 5e år.

I maj borde fältet vara flygbart så vi kan starta årets flygningar.LAN_PRINT_303Ånge Flygklubb
( http://angeflygklubb.se/news.php?extend.8 )